NL-Labor Polska,
nievelt s.r.o.

NL-Labor Polska Sp. z o.o.

Firma NL-Labor Polska Sp. z o.o. powstała w 2010 roku i należy do grupy NL-Labor Praha prowadzącej działalność na terenie Republiki Czeskiej oraz Słowacji. Grupa NL-Labor Praha działa na rynku od 1993.

Od początku swojej działalności firma NL-Labor Polska Sp. z o.o. zajmuje się obsługą laboratoryjną oraz technologiczną w zakresie budownictwa drogowego oraz mostowego. Firma NL-Labor Polska Sp. z o.o. dysponuje Laboratorium drogowym zlokalizowanym w Wodzisławiu Śląskim, przy ul. Łużyckiej 1.

Zakres usług laboratorium drogowego

  • Roboty ziemne (badania przydatności materiałów do wbudowania oraz kontrola na budowie)
  • Badania stabilizacji spoiwami hydraulicznymi (cement, wapno, popioły) oraz opracowanie składów
  • Badania przydatności kruszyw do warstw konstrukcyjnych (podbudowy, warstwy mrozoochronne, technologiczne), w tym badania łupków przywęglowych
  • Badania mieszanki mineralno-asfaltowej (MMA) oraz opracowywanie badań typu
  • Badania mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE) oraz opracowywanie składu
  • Badania emulsji asfaltowych
  • Badania betonów cementowych
  • Badania na budowie – nośność, zagęszczenie, równość, odwierty nawierzchni
  • Doradztwo techniczne w zakresie budownictwa drogowego

SIEDZIBA FIRMY

NL-Labor Polska Sp. z o.o.
ul. Ignacego Kraszewskiego 9
43-400 Cieszyn
Regon: 241691285

NIP: 5482625289
KRS: 0000363623
Tel: +48 724 882 377
Fax: +48 33 851 05 00
d.rassek@nl-labor.pl

LABORATORIUM DROGOWE

ul. Łużycka 1

44-300 Wodzisław Śląski

Strona wykorzystuje pliki COOKIES. Dowiedz się więcej o polityce plików cookies.
NL-Labor Polska Sp. z o.o. | Wszystkie prawa zastrzerzone.